Salaris

De belangrijkste arbeidsvoorwaarde is natuurlijk je salaris. Naast een vast salaris, ontvang je bij sommige klanten een variabele beloning of deel je soms mee in de winst. De vaste beloning hangt samen met de functie die je hebt en het competentieprofiel dat daarbij hoort.

Secundaire voorwaarden

Uiteraard bieden de bedrijven je ook een regulier pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Een kleine selectie:

  • x-aantal vakantiedagen per jaar en soms de mogelijkheid om per jaar extra vakantiedagen bij te kopen.
  • Collectieve ziektekostenverzekering.
  • (Premievrij) pensioen. 
  • Profiteren van fiscaal aantrekkelijke zaken, bedrijfsfitness en een fietsplan.
  • 32/36/40-urige werkweek, gemiddeld 8 uur per dag.

Daarnaast maken ze het uitvoeren van je werkzaamheden zo makkelijk mogelijk. In de meeste gevallen ondersteunen ze je bijvoorbeeld met een laptop/tablet en een mobiele telefoon. Ook kun je kortingen ontvangen op diverse verzekeringen en soms zelfs op je vakantiereizen.

Bovenstaande voorwaarden hangen af van de functie die op jou van toepassing is en het bedrijf waar je gaat werken.  

Reiskostenvergoeding

De meeste klanten bieden je een reiskosten-vergoeding voor je woon-werkverkeer en de zakelijke kilometers die je moet maken. Je kunt deze vergoeding op verschillende manieren invullen. Sommige bedrijven hebben ze een uitgebreide leaseregeling, wanneer je niet in aanmerking komt voor deze regeling, dan bieden ze een kilometervergoeding voor je woon-werk verkeer.

Lease-auto

De lease-autoregeling geldt meestal voor medewerkers die in het kader van hun werkzaamheden veelvuldig moeten reizen of voor commerciele functies waarin medewerkers regelmatig klanten bezoeken.

Cashoptie

Wanneer je geen lease-auto wilt, omdat je bijvoorbeeld al een eigen auto hebt, kun je kiezen voor de cashoptie. De cashoptie is een bruto bedrag dat maandelijks met je salaris wordt uitbetaald. In dit geval ben je verantwoordelijk voor eigen vervoer voor woon-werk-, dan wel zakelijk verkeer. Reiskosten die je hiervoor maakt, worden geacht te zijn gedekt met de cashoptie.

Kilometervergoeding

Kies je ervoor om in je eigen (privé-)auto te blijven rijden en maak je geen gebruik van de cashoptie, dan kan je aanspraak maken op een kilometervergoeding. Onder kilometers wordt dan verstaan: alle zakelijke kilometers, kilometers in het kader van een studie en kilometers woon-werkverkeer tot een bepaald maximum kilometers per dag.

Reizen met het openbaar vervoer

In plaats van een leaseauto kun je ook kiezen voor een OV-jaarabonnement. Die kun je zowel voor zakelijke reizen als voor reizen van en naar een studielocatie en voor woon-werkverkeer gebruiken. De kosten van het OV-jaarabonnement worden naar rato van het dienstverband vergoed. 

 

Pensioenregeling

Onze klanten hebben allemaal een pensioenregeling, dan wel op basis van een beschikbare premie, dan wel op grond van een beschikbare uitkering. De regeling is doorgaans ondergebracht bij het eigen Ondernemingspensioenfonds of bij een Bedrijfstakpensioenfonds.

De hoogte van de premie die voor pensioenopbouw beschikbaar wordt gesteld, vindt binnen de fiscaal wettelijk toegestane ruimte plaats.

De pensioenpremie wordt doorgaans belegd volgens het zogenoemde Life Cycle systeem. Dat betekent dat naarmate de beleggingshorizon korter wordt (je leeftijd dus stijgt) de beleggingen steeds meer risicomijdend worden. Daardoor heeft een eventuele financiële dip vlak voor je pensioendatum weinig invloed op je pensioenkapitaal.

Er is overigens meestal wel de mogelijkheid om zelf een beleggingsmix te kiezen die afwijkt van dit systeem.

De bedrijven betalen de pensioenpremie op basis van de premiestaffel. Er is een werknemersbijdrage van doorgaans 2% over de premiegrondslag, welke maandelijks op je bruto salaris wordt ingehouden.

Bij overlijden tijdens je dienstverband is er vaak een vaststijgend nabestaandenpensioen verzekerd en mocht je arbeidsongeschikt worden, dan wordt je pensioenopbouw voortgezet.

De pensioeningangsdatum is flexibel, maar de pensioenrichtleeftijd is 67 jaar.

De hoogte van de pensioenpremie kun je terugvinden op de site van het betreffende pensioenfonds.

Met een rekentool kun je een prognose maken van de hoogte van je pensioenkapitaal en de hoogte van je aan te kopen pensioenuitkering. 
 

 

Nieuws


Terug naar overzicht

22-10-2014

Kamer lijkt voor recht op thuiswerken

Werknemers krijgen waarschijnlijk een wettelijk recht op flexibel werken en thuiswerken. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt donderdag in te stemmen met een initiatiefwet van CDA en GroenLinks om dat te regelen.

Naast de indieners zullen naar verwachting ook PvdA en SP dit voorstel steunen. D66 aarzelt nog, maar is positief over aanpassingen die de twee partijen onlangs in hun voorstel hebben aangebracht. Volgens Kamerlid Steven van Weyenberg komen die tegemoet aan praktische bezwaren voor werkgevers. Mocht D66 voorstemmen, dan is er sprake van een vrij ruime Kamermeerderheid.Terug naar overzicht